Normy jakoścoiwe

Poniżej przedstawiamy normy jakościowe, które uznajemy i których przestrzegamy:

  • Norma PN EN ISO 17100:2015 „Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych” ma na celu ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych. (TSP Translation Service Provider). Norma zawiera wytyczne dla dostawców usług tłumaczeniowych (TSP) w zakresie zarządzania podstawowymi procesami, minimalnych wymaganych kompetencji, dostępności zasobów (ludzkich, technicznych i technologicznych) i zarządzania nimi, a także innych działań niezbędnych do świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami.
  • UNI EN 9001: 2008: systemy zarządzania jakością. Norma ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
  • UNI EN ISO/IEC 27001: 2013: System zarządzania bezpieczeństwem informacji, mający na celu ochronę klienta i zagwarantowanie poufności, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • UNI EN 15038: 2006: Norma ta określa wymagania dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych. Dotyczy to nie tylko samego procesu tłumaczenia, lecz także wszystkich innych aspektów tej usługi, takich jak zapewnienie wysokiej jakości poprzez weryfikację przez innego tłumacza (tzw. zasada drugiej pary oczu), redakcja, standaryzacja i automatyzacja procesów zarządzania bazami terminologicznymi i TM, systemy IT i narzędzia CAT, archiwizacja danych i zarządzanie projektami.
  • Norma UNI 10574: 2007: norma poświadczająca poziomy usług tłumaczeń ustnych, w różnych swych typologiach: symultaniczne, konsekutywne, szeptane, liaison.
Qualità ViceVersaGroup
This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the Privacy & Cookies Policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the Privacy & Cookies Policy.
By closing this banner, scrolling this page, continuing to use the website, either by carrying out an action by selecting an element located on the page below the banner (for example by clicking on an image or a link) or by clicking "OK" on the banner, you agree to the use of cookies.
Ok